Nachádzate sa tu

POZVÁNKA na prívlačové rybárske preteky na Bagri

Pozývame našich členov a ostatných rybárov na
0.-tý ročník
prívlačových rybárskych pretekov na Bagri

ktoré sa budú konať dňa 9. novembra na VN Partizánske - Bager
 
Časový program pretekov, technické podmienky a iné informácie nájdete v pripojených propozíciach.

!!! Výzva funkcionárov SRZ TN kraja !!!

Prečítajte si a podporte, prosím, výzvu funkcionárov MO a MsO SRZ Trenčianskeho kraja :
Prílohy: 

Predaj členských známok a povoleniek na rok 2019

Oznamujeme našim členom, že predaj členských známok a povolení na rybolov na rok 2019 sa skončil. V prípade osobitných požiadaviek si pozrite časť "Povolenia na rybolov 2020".
 
Na základe § 10 odst. 1 písm. c) Stanov SRZ členovia, ktorí nezaplatili do 31.3.2019 členský príspevok, stratili členstvo v MsO SRZ Partizánske! Členstvo je možné si obnoviť podaním prihlášky a zaplatením poplatku vo výške zápisného - deti a mládež (3-17rokov) 10 eur a dospelí vo výške 50 eur!

!!! UPOZORNENIE - BRIGÁDY !!!
Na výročnej členskej schôdzi dňa 17.03.2019 boli schválené zmeny v brigádnickej povinnosti, ktoré je potrebné splniť už v roku 2019 !
- cena za neodpracovanú hodinu je 8 eur (5hodín x 8 = 40 eur),
- rozšírila sa povinnosť odpracovať brigádu pre mužov do 65 rokov a pre ženy od 18 do 60 rokov,
- miesto odpracovania brigád môže člen poskytnúť naturálie o hmotnosti 400kg (napr. kŕmnivá - jačmeň, pšenica a podobne) alebo sponzorský dar minimálne v hodnote 100 eur,
- záujemcovia o kúpu miestneho pstruhového povolenia odpracujú o 5 hodín viac - čiže 10 hodín.
Podľa evidencie k 1.8.2019 neodpracovalo vyše 400 povinných členov MsO SRZ Partizánske brigádu!
Pozri tiež anonymizovaný výpis odpracovaných brigád podľa jednotlivých členov!
Pre podrobnejšie informácie pozri v časťi "Povolenia na rybolov 2020" - "Ostatné poplatky" alebo Smernicu - brigádnicky poriadok MsO SRZ Partizánske v časti "Dokumenty".

Spustenie prívodného potrubia z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager

Dňa 22.09.2018 o 9:00 sme v spolupráci s Vodohospodárskym podnikom čiastočne skúšobne otvorili ventil na opravenom potrubí pre dodávku vody z VN Veľké Uherce do VN Partizánske - Bager.
Žiadame všetkých členov našej ZO, ale aj nečlenov, aby pozorne sledovali oblasti predpokladanej trasy vedenia potrubia a v prípade spozorovania akýchkoľvek možných miest porúch (podmáčanie pôdy alebo vyvierania vody z podzemia) v obci Veľké Uherce a na okolitých poliach, aby ihneď bezodkladne informovali hlavného hospodára pána Ľubomíra Belisa - tel.č. 0949 310829.

Ďakujeme za spoluprácu !

 

Oznamy

Termín školenia nových členov 2018

Výsledky volieb 2018

Predaj povoleniek v roku 2018

Stránky