Nachádzate sa tu

Príjem nových členov

UPOZORNENIE - DOLEŽITÉ! 

     Upozorňujeme rybársku verejnosť, že záujemcovia o členstvo v MsO SRZ Partizánske budú mať možnosť vykonať prijímacie konanie do konca mesiaca jún 2020 nasledovne:
1. záujemca o členstvo vhodí do schránky základnej organizácie - dole v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske žiadosť - prihlášku za člena SRZ, ktorú si vytlačí z tejto stránky,
2. záujemca o členstvo v žiadosti vyplní relevantný telefónny kontakt na seba,
3. záujemca o členstvo bude telefonicky vyrozumený členom prijímacej komisie, kde sa DOZVIE ĎAĽŠIE PODROBNOSTI v súvislosti s prijímacim konaním - dohodne sa presný termín a spôsob prijímacieho konania.

Ponúkame aj druhý spôsob odoslania prihlášky cez mail:
1. stiahnite si požadované tlačivo vo formáte PDF, kde v názve je "... - vyplňovací formulár",
2. otvorte ho, vyplňte povinné položky, uložte a potom prihlášku pošlite ako prílohu na mail - dk@srzpartizanske.sk.

Dňa 19.4.2020
Predseda prijímacej komisie pri MsO SRZ Partizánske
 ___________________________________________________________________________________
     Základná organizácia oznamuje termín - X. kurz v súvislosti s prijímaním nových členov v roku 202X:

1. školenie - dňa XX.X.2020 o 18:00hod. - xxxxxxx
2. skúšky - dňa XX.X.2020 o 8:00hod. - xxxxxxx

- školenie aj skúšky budú vykonané vo veľkej zasadačke Mestského úradu Partizánske,
- školenia sa zúčastnia všetky osoby vo veku od 6 rokov a viac a následne skúšok osoby vo veku 10 rokov a viac,
- vyplnené prihlášky je potrebné vhodiť do schránky základnej organizácie - dole v budove na ul. Februárova č. 152 Partizánske alebo odoslať poštou na uvedenú adresu v termíne do XX.X.202X,
- ak nestihnete odoslať prihlášku, môžete sa dostaviť priamo na školenie, kde túto prihlášku vyplníte na mieste.

Pre deti vo veku 3 až 5 rokov postačuje vyplnená prihláška, s ktorou sa dostaví zákonný zástupca aj s dieťaťom do kancelárie základnej organizácie v stránkových hodinách. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu dieťaťa o rozmeroch 3x3,5 cm.

Pre podrobnejšie informácie pozrite dole smernicu o prijímaní nových členov.
___________________________________________________________________________________
Výsledky 1. kurzu z roku 2020:
Skúšok sa zúčastnilo 26 osôb a z toho jedna osoba na skúške neprospela.