srz_logo_kruh
Mestská

Školenia pre nových členov

Prvé školenie pre nových členov sa koná dňa 14.01.2023 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Ďašie termíny budú priebežne zverejňované v kalendári podujatí. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Podklady na školenie a skúšku nájdete dole v prílohách. Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie