srz_logo_kruh
Mestská
Adresa
Stránkove hodiny
Otázky-odpovede
Email

Jarná násada kapra (2.časť)

Dnes prebehla 2.časť jarnej násady kapra kategóriou K3 v celkom objeme cca 1,8 tony v zmysle zarybňovacieho plánu. Násada bola rozdelená do nasledovných revírov:
VN Partizánske
VN Veľké Uherce
Žabokreky
OR Nedanovce
rieka Nitrica

Výbor MsO SRZ Partizánske.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie