srz_logo_kruh
Mestská

Zarybnenie pp (ichtyolog)

Dnes sa do našeho revíru Nitrica č1 b. nasadil pstruh potočný v počte 12.800 ks z fondu ichtiológa (zadara).

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie