srz_logo_kruh
Mestská

Denný čas lovu

Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na a) pstruhových vodách v mesiacoch 1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,2. máj a august od 5.00 h do 21.00 h,3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,4. november a december od 7.00 h do 19.00 h, b) lipňových vodách […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie