srz_logo_kruh
Mestská
Preteky Bager O pohar primatora
Preteky
O pohár primátora
Brigada5-scaled
Brigáda
Bager
Brigada4-scaled
Vylov
Veľké Uherce

História našej organizácie

Text a obrázky budú umiestnené neskôr…

Členská základňa

ku dňu 31.12.2023
0
Všetkých členov
Dospelí (18 plus)
 0/1145 
Mládež (14-18r)
 0/1145 
Deti (3-14r)
 0/1145 
Muži
 0/1145 
Ženy
 0/1145 

Revíry

Kaprový revír – stojatý
BVN Partizánske – č. revíru 2-5120-1-1
Štrkovisko Žabokreky nad Nitrou – č. revíru 2-4280-1-1
VN Veľké Uherce – č. revíru 2-5470-1-1 (Z)
OR Nedanovce – č. revíru 2-1820-1-1
VN Klátová Nová Ves č. 2-4880-1-4 (CHaP)

Kaprový revír – tečúci
Bebrava č.1 – č. revíru 2-0090-1-1 (Z)
Nitra č.5 a – č. revíru 2-1440-1-4 (CHaP)+(Z)
Nitra č.5 b – č. revíru 2-1441-1-1 (Z)
Nitrica č.1 a – č. revíru 2-1450-1-4 (CHaP)+(Z)
Nitrica č.1 b – č. revíru 2-1551-1-1 (Z)
Nitrica č.1 d – č. revíru 2-1553-1-1 (Z)

Lososový revír – tečúci
Nitrica č.1 c – č. revíru 2-1552-4-1
Nitrica č.2 – č. revíru 2-1460-4-1
Vyčoma č.1 – č. revíru 2-5570-4-1
Osliansky potok č.1 – č. revíru 2-2020-4-1
Drahožický potok – č. revíru 2-0360-4-2 – (chovný)
Uherecký potok – č. revíru 2-4351-4-2 – (chovný)
Vyčoma č.2 – č. revíru 2-5580-4-2 – (chovný)

Poznámka:
(Z) – revíry zahrnuté do zväzovej povolenky
(CHAP) – revíry s režimom chyť a pusť, bez privlastnenia si úlovku
(chovný) – revíry vyhradené na chov rýb – zákaz lovu

Členovia výboru

Ing. Mário Podmaník
Predseda
Ing. Peter Magdolen
Tajomník
Bc. Tomáš Trojan
Podpredseda
Ľubomír Belis ml.
Hlavný hospodár
Ing. Ľubomír Belis
Člen
Jozef Habala
Brigádnicky referent
Štefan Kohýl
Šport a správa vozidla
Vlado Marko
Referent pre čistotu vôd
MUDr. Ľubor Kulhavý
Člen

Členovia kontrolnej komisie

Martin Špirko
Člen KK - vedúci
Karol Greschner
Člen KK
Mário Obert
Člen KK

Členovia disciplinárnej komisie

Dušan
Šebok
Člen DK - vedúci
Radoslav
Čangel
Člen DK
Martin
Trojan
Člen DK

Členovia rybárskej stráže

Marián
Bodnár
PE0017 - vedúci RS
Ing. ľubomír
Belis
PE0013
Ladislav
Bohm
PE0023
Benedikt
Cabaj
PE0011
Ján
Darnády
PE0018
Peter
Ďurinák
PE0022
Róbert
Hrdý
PE0015
Ing. Milan
Kadnár
PE0020
Stefan
Kohyl
PE0021
Miroslav
Legéň
PE0019
Andrej
Lištiak
PE0012
Juraj
Ševčík
PE0016
Ing. Ľuboš
Šútor
PE0014
Milan
Tomiš
PE0024

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie