srz_logo_kruh
Mestská

Brigada Belanka

V nedeľu 9.10 o 7:30 sa uskutoční brigáda na Belanke.Zraz bude pri mlyne/hati (predaj živých rýb).Záujemci volajte: 0902400948

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie