srz_logo_kruh
Mestská

Divízia A mucha jarné kolo – obmedzenie lovu na revíri Nitra č.5

Dňa 17. – 18. júna 2023 (sobota-nedeľa) – sa budú konať na našom revíri rieka Nitra č. 5 (č.revíru 2-1440-1-4) postupové muškárske preteky družstiev divízia skupina A. V uvedenom dni bude platiť na tomto revíri ZÁKAZ LOVU v úseku od splavu pri MVO pod obcou Malé Kršteňany po sútok s riekou Nitricou ! Výbor MsO […]

Školenie pre nových členov

Školenie pre nových členov sa koná dňa 17.06.2023 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii OZ. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm. Podklady na školenie […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie