srz_logo_kruh
Mestská

Jarná násada K3 – prehľad po revíroch

Zarybnenie kaprom K3 bolo vykonané dňa 13.04.2024 na všetkých stojatých revírov MsO SRZ Partizánske – podrobný rozpis je v prílohe tohto oznamu. Výbor MsO SRZ Partizánske.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie