srz_logo_kruh
Mestská

Výročná členská schôdza – termín

Výbor MsO SRZ Partizánske stanovil termín konania výročnej členskej schôdze na 26.03.2023 v panoramatickom kine. Rezervujte si prosím tento termín. Program schôdze a časové upresnenie bude zverejnené budúci týždeň.

Školenie pre nových členov

Školenie pre nových členov sa koná dňa 24.02.2024 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii OZ. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm. Podklady na školenie […]

Sčítavanie kormoránov

Dňa 13.01.2024 v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. sa v rámci celoslovenskej akcie pod záštitou Rady SRZ Žilina uskutočnilo sčítanie kormoránov v okrese Partizánske. Sčítavanie sa konalo na brehu rieky Nitra medzi obcami Nedanovce a Bošany. Jednalo sa zhruba o 3-4 km úsek brehu rieky Nitry. Na tomto úseku sa v jednej časti […]

Usmernenie k vypĺňaniu sumáru úlovkov za rok 2023

Vážení štatutárni zástupcovia ,vopred sa ospravedlňujeme za komplikácie spojené s vypisovaním celoročných sumárov úlovkov za rok 2023. Pri grafických úpravách povolení na rybolov bol omylom odstránený stĺpec pre druh rýb OSTATNÉ. Prosíme Vás o informovanie členskej základne o tejto skutočnosti. Zverejnením tohto usmernenia na Vašich webových stránkach.Kategóriu rýb ostatné môžu loviaci uviesť spôsobom uvedeným v […]

Školenie pre nových členov

Školenie pre nových členov sa koná dňa 27.01.2024 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii OZ. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm. Podklady na školenie […]

Šťastné a veselé…

Prajeme Vám krásne a ničím nerušené vianočné sviatky a úspešné vykročenie do Nového roku..Petrov zdar 

Vydávanie povolení v mesiaci január

Termíny: 3.1.2024 streda4.1.2024 štvrtok10.1.2024 streda11.1.2024 štvrtok17.1.2024 streda18.1.2024 štvrtok24.1.2024 streda25.1.2024 štvrtok31.1.2024 streda01.2.2024 štvrtok Kde: Kancelária MsO SRZ Partizánske Čas: 14:00 – 18:00 hod Podrobné pokyny a cenník povolení za rok 2024 nájdete TU.

Záchrana rýb na rieke Nitra

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým našim členom, ktorí sa v piatok 22.12. v popoludňajších hodinách iniciatívne zúčastnili záchrany rýb na rieke Nitra, ktorá sa na viacerých miestach vybrežila (Chynorany, Nedanovce a Šimonovany) a ryby sa tak ocitli mimo jej koryta. Vďaka tejto promptnej iniciatíve našich členov sa podarilo zachrániť mnoho prekrásnych rýb…. […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie