srz_logo_kruh
Mestská

Prehľad plnenia plánu zarybnenia kaprom za rok 2022

V snahe predísť rôznym špekuláciám a interpretáciám ohľadom násady, zverejňujeme transparentnú tabuľku s prehľadom zarybnenia kaprom za rok 2022. Položky zarybnenie v sebe obsahujú jarnú násadu + jesennú násadu (1.časť K3 nasadenú dňa 10.10.2022 ako aj 2.časť K2 plánovanú ešte do konca roka – zvýraznené žltou farbou), po lovných revíroch MsO SRZ PE, po jednotlivých druhoch (šupináč/lysec) a veľkostných kategóriách (nás., K1, K2, K3). Tabuľka ďalej obsahuje plán na rok 2022 a jeho porovnanie so skutočným zarybnením v položke odchýlka. Ak je odchýlka záporná, nasadilo sa menej ako plán a naopak ak je kladná, plán bol prekročený. Z tabuľky plnenia vyplýva, že násada K2 je síce pod plánom (dôvody a detaily poskytne hospodár v správe na VČS), ale kompenzuje ju K3, ktorá naopak plán výrazne prekračuje. Plnenie plánu zarybnenia kaprom za rok 2022 je však potrebné vidieť z celkovej perspektívy a tá je viac ako pozitívna, nakoľko do našich lovných revírov išlo v roku 2022 celkom cca o 2 tony kapra viac (vid zelené pole) a to je určite dobrá správa pre našich členov.

Petrov zdar.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie