srz_logo_kruh
Mestská

Rybarske preteky „O Pohar Primatora mesta Partizanske 2022“ – vysledky

Po nútenej dvojročnej prestávke sa dňa 7.5.2022 na VN Partizánske Bager uskutočnili tradičné
rybárske preteky dospelých v love rýb udicou na plávanú „O pohár primátora mesta“ pána Doc. PaedDr.
Jozefa Božika.
Pretekov sa zúčastnilo 93 pretekárov.

Umiestnenie pretekárov bolo nasledovné:

  1. Dušan Sedláček
  2. Peter Bulák
  3. Milan Beňovič

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

Ďakujeme pánovi primátorovi, tradičným regionálnym sponzorom a podporovateľom, pretekárom
a Výboru MsO SZR Partizánske za účasť. Veríme, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť skvelú
atmosféru (napriek nepriaznivému počasiu) a strávili ste s nami príjemný deň – ĎAKUJEME!!!

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie