srz_logo_kruh
Mestská
Adresa
Stránkove hodiny
Otázky-odpovede
Email

Výročná členská schôdza – pozvánka

Pozývame všetkých našich členov na Výročnú Členskú Schôdzuktorá sa bude konať dňa 08.08.2021 o 8:00 v kine v Partizánskom.Prezentácia bude prebiehať od 7:00 – do 8:00 Program rokovania:1. Voľba pracovného predsedníctva2. Voľba mandátovej komisie3. Voľba návrhovej komisie4. Otvorenie Výročnej Členskej Schôdze5. Správa o činnosti organizácie za rok 20206. Správa o finančnom hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 20217. Správa Kontrolnej […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie