srz_logo_kruh
Mestská

Výročná členská schôdza – pozvánka

Pozývame všetkých našich členov na Výročnú Členskú Schôdzu
ktorá sa bude konať dňa 08.08.2021 o 8:00 v kine v Partizánskom.
Prezentácia bude prebiehať od 7:00 – do 8:00


Program rokovania:
1. Voľba pracovného predsedníctva
2. Voľba mandátovej komisie
3. Voľba návrhovej komisie
4. Otvorenie Výročnej Členskej Schôdze
5. Správa o činnosti organizácie za rok 2020
6. Správa o finančnom hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
7. Správa Kontrolnej a revíznej komisie za rok 2020
8. Diskusia
9. Záver – ukončenie VČS

UPOZORNENIE:
Výročná Členská Schôdza sa uskutoční iba v prípade, že to aktuálna situácia s vírusom Covid-19 a opatrenia Úradu Verejného Zdravotníctva SR v čase konania schôdze dovolia.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie