srz_logo_kruh
Mestská
Adresa
Stránkove hodiny
Otázky-odpovede
Email

Spoločná poľovačka

Lesy SR ,Lesná správa Partizánske oznamuje že dňa 8.12.2021 ,v stredu ,v čase od 700 do 15 00 hod.bude prebiehať v KÚ Veľké Uherce ,v lokalite Nad dedinou, Nad priehradou, Trstená dolina ,Kováčeje štál ,Plieška poľovačka na diviačiu zver.Žiadame občanov aby uvedené lokality z bezpečnostných dôvodov v čase poľovačky nenavštevovali.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie