srz_logo_kruh
Mestská

Spoločná poľovačka

Lesy SR ,Lesná správa Partizánske oznamuje že dňa 8.12.2021 ,v stredu ,v čase od 700 do 15 00 hod.
bude prebiehať v KÚ Veľké Uherce ,v lokalite Nad dedinou, Nad priehradou, Trstená dolina ,Kováčeje štál ,Plieška poľovačka na diviačiu zver.
Žiadame občanov aby uvedené lokality z bezpečnostných dôvodov v čase poľovačky nenavštevovali.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie