srz_logo_kruh
Mestská

VÝZVA – Návrhy na kandidátov na členov výboru a členov KK MsO SRZ Partizánske a delegátov na snem SRZ – rok 2022

 Na základe Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ č. 949/68/21- Sekr., ktorý je účinný od 01.01.2022, vyzývame členov MsO SRZ Partizánske, aby podali návrhy na kandidátov na:      Návrhy musia byť podané písomne na predpísanom tlačive (viď. Prílohy). Návrhy treba podať osobne v našej kancelárii počas stránkových hodín (23.3., 30.3. – 15-17hod.), doporučenou poštou, elektronickou poštou na […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie