srz_logo_kruh
Mestská

VÝZVA – Návrhy na kandidátov na členov výboru a členov KK MsO SRZ Partizánske a delegátov na snem SRZ – rok 2022

 Na základe Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ č. 949/68/21- Sekr., ktorý je účinný od 01.01.2022, vyzývame členov MsO SRZ Partizánske, aby podali návrhy na kandidátov na:

  • členov výboru našej ZO,
  • členov kontrolnej komisie našej ZO alebo
  • delegátov na snem SRZ.

     Návrhy musia byť podané písomne na predpísanom tlačive (viď. Prílohy). Návrhy treba podať osobne v našej kancelárii počas stránkových hodín (23.3., 30.3. – 15-17hod.), doporučenou poštou, elektronickou poštou na adresu info@srzpartizanske.sk alebo priamo vhodené do schránky vo vestibule budovy sídla MsO SRZ Partizánske (Februárova č. 152).

Termín pre podanie návrhov je do 30. marca 2022 do 24:00h.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie