srz_logo_kruh
Mestská

Vydávanie povolení

Kedy: 27.apríl Kde: Kancelária MsO SRZ Partizánske Čas: 14:00 – 17:00 hod

Vydávanie povolení

Kedy: 13.apríl Kde: Kancelária MsO SRZ Partizánske Čas: 14:00 – 17:00 hod

Násada štuky – zrýchlený plôdik

Násada zrýchleného plôdika šťuky v počte 200.000 ks od dnes pláva v našich revíroch v súlade so zarybňovacím plánom…. Tak nech sa im darí.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie