srz_logo_kruh
Mestská

Násada štuky – zrýchlený plôdik

Násada zrýchleného plôdika šťuky v počte 200.000 ks od dnes pláva v našich revíroch v súlade so zarybňovacím plánom….

Tak nech sa im darí.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie