srz_logo_kruh
Mestská
Adresa
Stránkove hodiny
Otázky-odpovede
Email

Násada štuky – zrýchlený plôdik

Násada zrýchleného plôdika šťuky v počte 200.000 ks od dnes pláva v našich revíroch v súlade so zarybňovacím plánom….

Tak nech sa im darí.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie