srz_logo_kruh
Mestská

Usmernenie k vypĺňaniu sumáru úlovkov za rok 2023

Vážení štatutárni zástupcovia ,vopred sa ospravedlňujeme za komplikácie spojené s vypisovaním celoročných sumárov úlovkov za rok 2023. Pri grafických úpravách povolení na rybolov bol omylom odstránený stĺpec pre druh rýb OSTATNÉ. Prosíme Vás o informovanie členskej základne o tejto skutočnosti. Zverejnením tohto usmernenia na Vašich webových stránkach.Kategóriu rýb ostatné môžu loviaci uviesť spôsobom uvedeným v […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie