srz_logo_kruh
Mestská

Školenie pre nových členov

Školenie pre nových členov sa koná dňa 06.04.2024 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii OZ. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm. Podklady na školenie […]

Brigáda Belanka

Brigádička na Belanke ! V nedeľu 7.4 o 8:00 pri bytovke v Skačanoch. Výrub náletových drevín. Záujemci volajte: 0902 400 948 Petrov zdar

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie