srz_logo_kruh
Mestská

Brigáda Belanka

Brigádička na Belanke !

V nedeľu 7.4 o 8:00 pri bytovke v Skačanoch.

Výrub náletových drevín.

Záujemci volajte: 0902 400 948

Petrov zdar 🐟

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie