srz_logo_kruh
Mestská

Brigáda Veľké Uherce

Túto sobotu 23.9 o 8:00 sa bude konať ďalšia brigáda na Uhereckej priehrade..

Vítaní sú všetci členovia, ktorí si ešte nestihli odpracovať svoju brigádu.

Nahláste sa prosím vopred na:

0905751719

Petrov zdar…

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie