srz_logo_kruh
Mestská

Detské preteky Báger 2019

 Dňa 26.5.2019 sa uskutočnili rybárske preteky detí o pohár primátora nášho mesta pána Jozefa Božika.
  Sponzorsky sa pretekov zúčastnila aj obec Žabokreky nad Nitrou za účasti pána starostu Cyrila Cabadaja.

      Pretekov sa zúčastnilo 68 detí z mesta a okolia.

      Súťažili v dvoch kategóriách:
1. mladšie deti – 6 až 9 rokov
2. staršie deti –  10 až 15 rokov

     Spolu ulovili:
– 104ks kaprov rybničných
– 26ks bielych rýb
V porovnaní počte pretekárov a ulovených rýb, deti mali lepšie výsledky ako dospelí.

      Umiestnenie mladšie deti:
1. Mikuš Michal- 7 kaprov
2. Valentová Eliška- 6 kaprov
3. Hrušková Kristína- 6 kaprov
4. Pukancová Barborka- 5 kaprov
5. Muranová Petra- 4 kapre
6. Šimanská Karin- 4 kapre
7. Valent Tadeáš- 3 kapre
8. Doktor Peter- 3 kapre
9. Kohyl Tomáš- 3 kapre
10. Kolesnač Marko- 3 kapre
11. Adamec Pavol- 3 kapre
12. Hrmo Lukáš- 2 kapre
13. Jaššo Jakub- 2 kapre

     Umiestnenie staršie deti:
1. Muranová Hanka- 4 kapre
2. Špirkova Natália- 4 kapre
3. Zábojník Igor- 4 kapre
4. Janček Martin- 3 kapre
5. Pukanec Jakub- 3 kapre
6. Dvonč Martin- 3 kapre
7. Mentel Matej- 3 kapre
8. Banak Markus- 2 kapre
9. Šimawsky Alex- 2 kapre
10. Olach Samuel- 2 kapre

Najväčšieho kapra v dížke 62cm chytil Matej Mentel.

     Všetkým zúčastneným deťom, rodičom, sponzorom, pánovi primátorovi, pánovi starostovi, výboru MsO SRZ Partizánske ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďaľší ročník.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie