srz_logo_kruh
Mestská

Jarná násada kapra

V piatok 31.03. prebehne 1.čast jarnej násady kapra K2 a K3 v celkom objeme 5,35 tony. Násada bude po revíroch rozdelená nasledovne:
VN Partizánske 1.200 kg
VN Veľké Uherce 2.000 kg
Žabokreky 1.600 kg
OR Nedanovce 300 kg
rieka Nitra (chap) 250 kg

Zvyšná časť jarnej násady je plánovaná v horizonte 2-3 týždňov v závislosti od možností dodávateľa.

Výbor MsO SRZ Partizánske.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie