srz_logo_kruh
Mestská

Jarné zarybnenie pstruh a lipeň

Dňa 10.04.2024 boli naše tečúce lovné revíry zarybnené v zmysle tohoročného plánu nasledovne:

Nitrica č. 2 – 200 kg Pd2, lipeň 2000 ks, PP1 4000 ks
Nitrica č. 1c – 100 kg Pd2, 1000 ks PP1
Osliansky potok – 100 kg Pd2, 50 kg PP2, 1200 ks PP1
Vyčoma č.1 – 100 kg Pd2, 1500 ks PP1

V prípade PP1 bola nasadená vyššia kategória v zmysle prevodových tabuliek uverejnených SRZ Radou Žilina.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie