srz_logo_kruh
Mestská

Jesenná násada kaprom K2 – Veľké Uherce

Dňa 3.11.2023 prebehne zarybnenie kaprom K2 revíru VN Veľké Uherce v objeme 600 kg z fondu ichtyológa.

Petrov zdar
Výbor MsO SRZ Partizánske

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie