srz_logo_kruh
Mestská
Adresa
Stránkove hodiny
Otázky-odpovede
Email

Jesenná násada zubáč a kapor

Do našich revírov sa dnes nasadil ročný zubáč na spestrenie osádky a taktiež na zabezpečenie budúcnosti v love dravcov v celkovom počte 5.000ks
Zajtra príde 1000kg kapra K2 z fondu ichtiológa zadara, ktoré budú vysadené do Uheriec.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie