srz_logo_kruh
Mestská

Nová webstránke MsO SRZ PE

Vitajte na novej stránke MsO SRZ Partizánske!!!

Hlavným zámerom re designu stránky bola:

  • celková technologická modernizácia
  • responzivny design tzn. ľahšie prezeranie stránky prostredníctvom rozličných mobilných zariadení (mobil, tablet, laptop)
  • prepojiteľnosť na sociálne siete (novinky za zobrazia automaticky na FB stránke)
  • možnosť odberania noviniek (odberateľ bude emailom notifikovaný o zverejnených novinkách)
  • jednoduché rozširovanie stránky o ďalšie funkcionality do budúcna (prihlasovacie formuláre, objednávkové formuláre, rezervačný formulár, platobný modul, ankety pre členov, videa….)

Stránka je rozdelená do 7 základných blokov, dostupných cez hlavne riadkové menu. Novinky sú na hlavnej stránky rozdelene do 5 základných podkategórii, ktoré umožňujú návštevníkovi rýchle a jednoduché zorientovanie sa v zverejnených aktualitách (4 najnovšie z každej podkategórie). Samozrejme v prípade záujmu si môže prezrieť aj staršie oznamy (za uplynulé 3 roky) v hlavnom riadkovom menu OZNAMY. Zápisnice zo zasadnutí výboru, predsedníctva ci členských schôdzi návštevník nájde v položke hlavného menu ZASADNUTIA, kde ma možnosť nahliadnutia aj do úplného archívu za posledné 3 roky. Informácie k nákupu povolení pre riadnych členov, nových členov ci hosťovacích povolení sú uvedene pod položkou POVOLENKY. Ucelený pohlaď na hospodársku činnosť v nasej organizácii poskytuje blok s názvom HOSP. CINNOST, kde okrem popisu brigádnickej činnosti, popisu a Google mapy našich revírov návštevník nájde aj štatistiku úlovkov za posledné 4 roky. Základný predstavenie organizácie sa skrýva pod položkou ORGANIZACIA, kde bude v krátkej budúcnosti pohlaď do histórie spolu dobovými fotografiami, graficky prehlaď štruktúry členskej základne, zoznam a mapa revírov ako aj kontaktovnik s emailom, telefónom a fotografiami členov výboru, KK, DK a RS (v dohľadnej dobe pribudnú aj pomocní hospodári).

Veríme, že sa vám nová stránka bude páčiť, zakrátko sa s ňou oboznámite, že zjednoduší komunikáciu a pomôže zlepšit informovanosť našej členskej základne.

Petrov zdar.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie