srz_logo_kruh
Mestská

Oprava hradiacej konštrukcie hate Nadlice/Bebrava

Slovenský vodohospodársky podnik (povodie dolného Váhu, Piešťany) nám ako správca toku oznámil, že v dňoch 31.7. – 11.8.2023 bude vykonávať plánovanú opravu hradiacej konštrukcie hate na rieke Bebrava v Nadliciach. Z tohto dôvodu bude počas opravy hradiaca konštrukcia mimo prevádzku.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie