srz_logo_kruh
Mestská

Poďakovanie sponzorom

Ďakujeme všetkým sponzorom a podporovateľom tohto ročníka pretekov „O pohár primátora mesta Partizánske 2023“. Veľmi si vážime Vašu stabilnú podporu….

ĎAKUJEME.

Výbor MsO SRZ Partizánske

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie