srz_logo_kruh
Mestská

Preteky prívlač-muška Bager 2023

MIESTO: VN Partizánske (Bager)
DÁTUM:  28.10.2023
ŠTARTOVNÉ: 15 EUR
Platba v hotovosti na mieste alebo prevodom na účet IBAN: SK96 6500 0000 0000 2028 2199, variabilný symbol: 22102023, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, obec/mesto SRZ, telefónne číslo pretekára!
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom webového formuláru odkaz na prihlasovanie, telefonicky na čísle 0903 861 191, pripadne osobne v piatok podvečer na Bagri u riaditeľa preteku Štefana Kohýla. Uzávierka v piatok 27.10.2023 o 18:00 hod (odkaz)
SPOSOB LOVU: LRU – prívlač alebo mucha – ľubovoľne akú si pretekár zvolí (háčiky bez protihrotu)
BODOVANÉ RYBY: pstruh dúhový, zubáč, šťuka, jalec, sumec, úhor, ostriež
KAPACITA: max 36 pretekárov
Časový rozpis :
 06:00 – 07:30     Prezentácia na štábe, losovanie a odovzdanie bodovacích preukazov, nástup pretekárov a otvorenie preteku.
 08:30 – 10:30    1.kolo preteku
 10:30 – 11:00    Prestávka – presun medzi sektormi
 11:00 – 13:00    2.kolo preteku
 13:00 – 14:00    Spočítavanie úlovkov
 14:00                 Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Boduje sa bodovaná ryba ulovená v hlavovej časti a to 1 ryba = 1 bod. Víťazom sa stane pretekár s najnižším súčtom umiestnení z oboch kôl.

Ceny:
1. miesto : pohár
2. miesto : pohár
3. miesto : pohár

Bližšie informácie v priložených propozíciach alebo u riaditeľa preteku, športového referenta Štefana Kohýla (0903  861 191).

Tesíme sa na Vašu účasť.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie