srz_logo_kruh
Mestská
Adresa
Stránkove hodiny
Otázky-odpovede
Email

Vydávanie povolení

Kedy: 22.júna

Kde: Kancelária MsO SRZ Partizánske

Čas: 14:00 – 17:00 hod

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie