srz_logo_kruh
Mestská

Vydávanie povolení

Kedy: 08.júla (sobota)

Kde: Kancelária MsO SRZ Partizánske

Čas: 09:00 – 12:00 hod

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie