srz_logo_kruh
Mestská

Vydávanie povolení medzi sviatkami

Kedy: 28. – 29. december (štvrtok, piatok)

Kde: Kancelária MsO SRZ Partizánske

Čas: 14:00 – 18:00 hod

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie