srz_logo_kruh
Mestská

Záchrana rýb na rieke Nitra

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým našim členom, ktorí sa v piatok 22.12. v popoludňajších hodinách iniciatívne zúčastnili záchrany rýb na rieke Nitra, ktorá sa na viacerých miestach vybrežila (Chynorany, Nedanovce a Šimonovany) a ryby sa tak ocitli mimo jej koryta. Vďaka tejto promptnej iniciatíve našich členov sa podarilo zachrániť mnoho prekrásnych rýb….

Kolegovia ĎAKUJEME!!!

Výbor MsO SRZ Partizánske

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie