srz_logo_kruh
Mestská

Zarybnenie pp, pd, li

Pristúpilo sa k zarybneniu revírov Nitra, Nitrica č 1,2 ,Osliansky potok,Vyčoma a VN Uherce .
Konkrétne Pp,Pd a Li podľa plánu zarybnenia.

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie