Školenie pre nových členov

Školenie pre nových členov sa koná dňa 28.01.2023 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii ZO. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm. Podklady na školenie […]

Nová webstránke MsO SRZ PE

Vitajte na novej stránke MsO SRZ Partizánske!!! Hlavným zámerom re designu stránky bola: Stránka je rozdelená do 7 základných blokov, dostupných cez hlavne riadkové menu. Novinky sú na hlavnej stránky rozdelene do 5 základných podkategórii, ktoré umožňujú návštevníkovi rýchle a jednoduché zorientovanie sa v zverejnených aktualitách (4 najnovšie z každej podkategórie). Samozrejme v prípade záujmu […]

Darujte nám svoje 2% dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov umožňuje už viac rokov darovať neziskovým organizáciám časť zaplatenej dane z príjmov a tak im pomáhať pri napĺňaní ich poslania. Všetci zamestnanci, podnikajúce fyzické osoby a právnické osoby tak majú možnosť venovať 2 % zo svojich daní ľubovoľnej organizácii, ktorá splnila zákonom stanovené podmienky. O Vašu podporu sa uchádzame aj my […]

Školenia pre nových členov

Prvé školenie pre nových členov sa koná dňa 14.01.2023 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Ďašie termíny budú priebežne zverejňované v kalendári podujatí. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Podklady na školenie a skúšku nájdete dole v prílohách. Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii […]

Predaj povoleniek na rok 2023

Predaj povoleniek na rok 2023 začne dňa 28.12.2022 o 14:00 ho v kancelárii MsO. Stránkove hodiny budú priebežne zverejňované v kalendári podujatí. Bližšie informácie k cenám povoleniek nájdete tu>>

Denný čas lovu

Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na a) pstruhových vodách v mesiacoch 1. apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,2. máj a august od 5.00 h do 21.00 h,3. jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,4. november a december od 7.00 h do 19.00 h, b) lipňových vodách […]

Výsledky volieb z dňa 10.4.2022 v MsO SRZ Partizánske

Členovia výboruPriezvisko meno          Počet hlasovTrojan Tomáš Bc.             82           člen výboruBelis Ľubomír Ing.           79           člen výboruBelis Ľubomír                76           člen výboruHabala Jozef                […]

Zoznam kandidátov do volieb MsO Partizánske 2022

Kandidáti na člena výboruPriezvisko meno         Vek    Člen od    Povolanie Kandidáti na člena kontrolnej komisiePriezvisko meno         Vek     Člen od   Povolanie Kandidáti na delegáta na Snem SRZPriezvisko meno         Vek     Člen od   Povolanie

VÝZVA – Návrhy na kandidátov na členov výboru a členov KK MsO SRZ Partizánske a delegátov na snem SRZ – rok 2022

 Na základe Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ č. 949/68/21- Sekr., ktorý je účinný od 01.01.2022, vyzývame členov MsO SRZ Partizánske, aby podali návrhy na kandidátov na:      Návrhy musia byť podané písomne na predpísanom tlačive (viď. Prílohy). Návrhy treba podať osobne v našej kancelárii počas stránkových hodín (23.3., 30.3. – 15-17hod.), doporučenou poštou, elektronickou poštou na […]

Výročná členská schôdza – pozvánka

Pozývame všetkých našich členov naVýročnú Členskú Schôdzuktorá sa bude konať dňa 10.04.2022 o 8:00 v kine v PartizánskomPrezentácia bude prebiehať od 7:00 – do 8:00 Program rokovania: