srz_logo_kruh
Mestská

Vydávanie povolení v mesiaci máj

Termíny: 16.05.2024 štvrtok 30.05.2024 štvrtok Kde: kancelária MsO SRZ Partizánske Čas: 14:00 – 17:00 hod Podrobné pokyny a cenník povolení za rok 2024 nájdete TU.

Vydávanie povolení v mesiaci apríl

Termíny: 11.04.2024 štvrtok 25.04.2024 štvrtok Kde: kancelária MsO SRZ Partizánske Čas: 14:00 – 17:00 hod Podrobné pokyny a cenník povolení za rok 2024 nájdete TU.

Školenie pre nových členov

Školenie pre nových členov sa koná dňa 06.04.2024 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii OZ. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm. Podklady na školenie […]

Vydávanie povolení v mesiaci marec

Termíny: 07.03.2024 štvrtok 14.03.2024 štvrtok 21.03.2024 štvrtok 27.03.2024 streda 28.03.2024 štvrtok Kde: kancelária MsO SRZ Partizánske Čas: 14:00 – 17:00 hod Podrobné pokyny a cenník povolení za rok 2024 nájdete TU.

Výročná členská schôdza – pozvánka

Výbor MsO SRZ Partizánske stanovil termín konania výročnej členskej schôdze na 26.03.2023 v panoramatickom kine. Rezervujte si prosím tento termín. Program schôdze a časové upresnenie bude zverejnené budúci týždeň.

Školenie pre nových členov

Školenie pre nových členov sa koná dňa 24.02.2024 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii OZ. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm. Podklady na školenie […]

Sčítavanie kormoránov

Dňa 13.01.2024 v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. sa v rámci celoslovenskej akcie pod záštitou Rady SRZ Žilina uskutočnilo sčítanie kormoránov v okrese Partizánske. Sčítavanie sa konalo na brehu rieky Nitra medzi obcami Nedanovce a Bošany. Jednalo sa zhruba o 3-4 km úsek brehu rieky Nitry. Na tomto úseku sa v jednej časti […]

Usmernenie k vypĺňaniu sumáru úlovkov za rok 2023

Vážení štatutárni zástupcovia ,vopred sa ospravedlňujeme za komplikácie spojené s vypisovaním celoročných sumárov úlovkov za rok 2023. Pri grafických úpravách povolení na rybolov bol omylom odstránený stĺpec pre druh rýb OSTATNÉ. Prosíme Vás o informovanie členskej základne o tejto skutočnosti. Zverejnením tohto usmernenia na Vašich webových stránkach.Kategóriu rýb ostatné môžu loviaci uviesť spôsobom uvedeným v […]

Školenie pre nových členov

Školenie pre nových členov sa koná dňa 27.01.2024 (sobota) o 09:00 v kancelárii MsO. Po školení môžu záujemcovia o členstvo vykonať skúšky vo forme testov (osoby 10 rokov a viac). Prihlášky o členstvo stačí vyplniť pri prezentácii v kancelárii OZ. Na vybavenie členského preukazu je potrebné priniesť fotografiu o rozmeroch 3×4 cm. Podklady na školenie […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie