srz_logo_kruh
Mestská
Adresa
Stránkove hodiny
Otázky-odpovede
Email

Jarná násada kapra (2.časť)

Dnes prebehla 2.časť jarnej násady kapra kategóriou K3 v celkom objeme cca 1,8 tony v zmysle zarybňovacieho plánu. Násada bola rozdelená do nasledovných revírov:VN Partizánske VN Veľké UherceŽabokrekyOR Nedanovcerieka Nitrica Výbor MsO SRZ Partizánske.

Jarné zarybnenie PD2

Dňa 12.04.2023 budú naše tečúce revíry zarybnené PD nasledovne: Nitrica č. 2 – 200 kg Pd2Nitrica č. 1c – 100 kg Pd2Osliansky potok – 100 kg Pd2Vyčoma č.1 – 100 kg Pd2

Násada štuky – zrýchlený plôdik

Násada zrýchleného plôdika šťuky v počte 200.000 ks od dnes pláva v našich revíroch v súlade so zarybňovacím plánom…. Tak nech sa im darí.

Jarná násada kapra

V piatok 31.03. prebehne 1.čast jarnej násady kapra K2 a K3 v celkom objeme 5,35 tony. Násada bude po revíroch rozdelená nasledovne:VN Partizánske 1.200 kgVN Veľké Uherce 2.000 kgŽabokreky 1.600 kgOR Nedanovce 300 kgrieka Nitra (chap) 250 kg Zvyšná časť jarnej násady je plánovaná v horizonte 2-3 týždňov v závislosti od možností dodávateľa. Výbor MsO […]

Zarybnenie pleskáčom

Dnes prebehlo posledné tohtoročné zarybnenie a to pleskačomPo 500kg do Uheriec/Bágra a Žabokriek.

Prehľad plnenia plánu zarybnenia kaprom za rok 2022

V snahe predísť rôznym špekuláciám a interpretáciám ohľadom násady, zverejňujeme transparentnú tabuľku s prehľadom zarybnenia kaprom za rok 2022. Položky zarybnenie v sebe obsahujú jarnú násadu + jesennú násadu (1.časť K3 nasadenú dňa 10.10.2022 ako aj 2.časť K2 plánovanú ešte do konca roka – zvýraznené žltou farbou), po lovných revíroch MsO SRZ PE, po jednotlivých druhoch […]

Jesenná násada kapra

Násada kapra Kš bude po revíroch rozdelená nasledovne:VN Partizánske 1.800 kgVN Veľké Uherce 1.300 kgŽabokreky 1.000 kgOR Nedanovce 200 kg Výbor MsO SRZ Partizánske.

Zarybnenie pstruhom apríl 2022

Nitrica č. 2 – 200 kg Pd2Nitrica č. 1c – 100 kg Pd2Osliansky potok – 100 kg Pd2Vyčoma č.1 – 100 kg Pd2VV V. Uherce – 100 kg Pd2Zároveň bol podľa plánu zarybnenia na našich pstruhovych revíroch nasadený aj pstruh potočný- dvojročný a lipeňŠťuka:VN V Uherce – 80 000 ksŽabokreky – 80 000 ksBager – […]

Užívateľská zóna

MsO SRZ Partizánske
Prihlásenie