Zarybnenie pleskáčom

Dnes prebehlo posledné tohtoročné zarybnenie a to pleskačomPo 500kg do Uheriec/Bágra a Žabokriek.

Prehľad plnenia plánu zarybnenia kaprom za rok 2022

V snahe predísť rôznym špekuláciám a interpretáciám ohľadom násady, zverejňujeme transparentnú tabuľku s prehľadom zarybnenia kaprom za rok 2022. Položky zarybnenie v sebe obsahujú jarnú násadu + jesennú násadu (1.časť K3 nasadenú dňa 10.10.2022 ako aj 2.časť K2 plánovanú ešte do konca roka – zvýraznené žltou farbou), po lovných revíroch MsO SRZ PE, po jednotlivých druhoch […]

Jesenná násada kapra

Násada kapra Kš bude po revíroch rozdelená nasledovne:VN Partizánske 1.800 kgVN Veľké Uherce 1.300 kgŽabokreky 1.000 kgOR Nedanovce 200 kg Výbor MsO SRZ Partizánske.

Zarybnenie pstruhom apríl 2022

Nitrica č. 2 – 200 kg Pd2Nitrica č. 1c – 100 kg Pd2Osliansky potok – 100 kg Pd2Vyčoma č.1 – 100 kg Pd2VV V. Uherce – 100 kg Pd2Zároveň bol podľa plánu zarybnenia na našich pstruhovych revíroch nasadený aj pstruh potočný- dvojročný a lipeňŠťuka:VN V Uherce – 80 000 ksŽabokreky – 80 000 ksBager – […]

Jesenná násada zubáč a kapor

Do našich revírov sa dnes nasadil ročný zubáč na spestrenie osádky a taktiež na zabezpečenie budúcnosti v love dravcov v celkovom počte 5.000ksZajtra príde 1000kg kapra K2 z fondu ichtiológa zadara, ktoré budú vysadené do Uheriec.